Osvetová kampaň MOŽNO MÁTE CELIAKIU A SKRÝVA SA ZA INÚ DIAGNÓZU je výzvou pre odbornú i laickú verejnosť k identifikácii veľkého počtu doteraz nediagnostikovaných pacientov a zahájenie ich liečby bezlepkovou diétou.

Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme za pomoc pri hľadaní možno už aj okolo 50.000 nediagnostikovaných celiatikov na Slovensku

Aby sa tieto informácie dostali k čo najväčšiemu počtu nediagnostikovaných pacientov realizujeme osvetové kampane spolu s našimi partnermi už od roku 2018, aby sa mnohí ľudia zbytočne netrápili a dozvedeli sa, že majú celiakiu. Tento rok vznikol nápad dostať viac do povedomia informáciu, že mnohokrát sa celiakia prejavuje iba jedným príznakom a osvetu realizovať dlhšie obdobie. Napadlo nás opakovane si spolu s vašou pomocou pripomínať, že jediný, neštandardný, osamelý príznak môže byť jedným z mnohých ďalších atypických príznakov celiakie. AK MÁTE PRETRVÁVAJÚCE PROBLÉMY A NEVIETE ODHALIŤ ICH PRÍČINU pôvodným spúšťačom môže byť práve celiakia, ktorá narúša zdravie tenkého čreva. CELIAKIA sa zaraďuje do chorôb s obrazom CELIAKÁLNEHO ĽADOVCA, ktorého dve tretiny sa nachádzajú pod vodou, a to sú vlastne NEDIAGNOSTIKOVANÍ PACIENTI. Preto, že sa celiakia skrýva za mnohými diagnózami sa jej hovorí aj CHAMELEÓN MEDZI CHOROBAMI.

PRITOM STAČÍ TAK MÁLO

NAVŠTÍVIŤ LEKÁRA, ALEBO SI PRED JEHO NÁVŠTEVOU ZAKÚPIŤ DOMÁCI TEST.

SVOJ STAV MÔŽETE ZISTIŤ AJ NEINVAZÍVNYM TESTOM Z KRVI.

Okolo 45.000 Slovákov nevie, že má celiakiu. Počet diagnostikovaných celiatikov na Slovensku k 31.12.2019 bol 22.735 a predpokladá sa, že dvaja z troch chorých na celiakiu nie sú zatiaľ diagnostikovaní, čo je asi cca 45.000 nediagnostikovaných celiatikov. Počet diagnostikovaných celiatikov na Slovensku k 31.12.2021 bol 32.888, nech sa páči link https://www.bezlepku.sk/2020/05/28/celiakia-na-slovensku-co-o-nej-mozno-neviete/

NELIEČENÁ CELIAKIA môže vážne, až fatálne poškodiť zdravie a môže prerásť aj do oveľa závažnejších komplikácií, ktoré zahŕňajú niektoré typy rakoviny, ako je napríklad rakovina čriev. Viac sa o atypických príznakoch celiakie dozviete na https://www.bezlepku.sk/osveta/

VEĽMI DÔLEŽITÉ JE NEPRECHÁDZAŤ NA BEZLEPKOVÚ DIÉTU BEZ KONZULTÁCIE S LEKÁROM.

NESKORO DIAGNOSTIKOVANÁ CELIAKIA – SKUTOČNÉ PRÍBEHY 

LUCIA  –  Moja osteoporóza a celiakia

https://www.dalito.sk/osteoporoza-pribeh-ktory-sa-naozaj-stal-a-nie-je-o-veku-hormonoch-ani-genetike/

MARTINA MORAVCOVÁ  –  Môj život s nediagnostikovanou celiakiou

https://www.bezlepku.sk/2017/06/07/moj-zivot-s-celiakiou/

https://www.bezlepku.sk/2016/05/09/nelahky-zivot-s-celiakiou-martina-moravcova/

JANA KRAUSOVÁ  –  Důležité je vědět, že ji máte

https://www.vitalia.cz/clanky/herecka-o-celiakii-dulezite-je-vedet-ze-ji-mate/

Nielen celiatikom škodí lepok, prevalencia ochorení vyvolaných lepkom

Celiakia : 1%

Alergia na pšenicu: 6 – 9% deti, alergia na pšenicu: 3 – 4% dospelí

NCGS – Neceliakálna gluténová senzitivita: 5%