Toto ochorenie sa môže vyvinúť v akomkoľvek veku. U detí sa zvykne objaviť už po zaradení lepku do jedálnička, ale veľakrát sa ohlási až v dospelosti. Častejšie sa vyskytuje u žien. Vyplýva to aj z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá v roku 2020 evidovala celkovo 19 708 celiatikov, z toho bolo 5 962 mužov a až 13 746 žien.

Za minulý rok VšZP evidovala celkovo 20 168 celiatikov. Vo veku do 18 rokov ich bolo 5 311, tých nad 18 rokov bolo 14 857. Pokiaľ ide o celiatikov do 18 rokov, z nich bolo 2 270 chlapcov a 3 041 dievčat. Čo sa týka celiatikov starších ako 18 rokov, z nich bolo 3 922 mužov a 10 935 žien.

Diagnostika celiakie je bežne dostupná a Všeobecná zdravotná poisťovňa ju hradí všetkým zazmluvneným lekárom, ktorí sa venujú diagnostike tohto ochorenia. Odborný lekár má možnosť indikovať širokú škálu vyšetrení potrebných na diagnostiku celiakie. Stanovenie diagnózy a liečba je výhradne v kompetencii lekára.

Podmienky stanovuje platný zoznam kategorizovaných dietetických potravín, ktorý je zverejnený na stránke MZ SR, vrátane indikačných obmedzení:

https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-dietetickych-potravin

V uvedenom zozname sú v časti A všetky bezlepkové potraviny a suroviny, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia, kde patria základné i špeciálne múky, špeciálne a doplnkové suroviny (napríklad krupica, strúhanka…), chlieb, pečivo, cestoviny a pod.

V časti B tohto zoznamu sú pri nižšie uvedených bezlepkových potravinách nasledovné indikačné obmedzenia:

V06CEA1 Bezlepkové potravinové suroviny – základné múky p.o.

V06CEA2 Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne múky p.o.

V06CEA3 Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne, iné p.o.

V06CEA4 Bezlepkové potravinové suroviny – doplnkové             p.o.

V06CEB1 Bezlepkové potraviny – chlieb, pečivo p.o.

V06CEB2 Bezlepkové potraviny – cestoviny p.o.

V06CEB3 Bezlepkové potraviny – doplnkové p.o.

V06CEB4 Bezlepkové potraviny – doplnkové, polotovar p.o.

Hradenú liečbu môže indikovať gastroenterológ, imunológ – alergológ, internista, pediater alebo dermatovenerológ u pacientov

  1. a) u detí s celiakiou potvrdenou vysokými titrami protilátok TGA IgA ≥ 10-násobok hornej hranice referenčného rozmedzia a zároveň pozitivitou AEMA IgA ,
  2. b) u pacientov s biopticky dokázanou celiakiou,
  3. c) u pacientov s diagnostikovanou potravinovou alergiou na pšenicu na základe klinického obrazu a pozitivity špecifických IgE protilátok pomocou FEIA, RAST alebo ELISA metódy alebo pozitivity kožného prick testu (SPT) alebo epikutánneho atopického patch testu (APT) alebo eliminačno-expozičného testu,
  4. d) u pacientov trpiacich dermatitis herpetiformis.

Bezlepkové potravinové suroviny a potraviny je možné predpisovať v množstve uvedenom v časti C maximálne na tri mesiace.

Pri potvrdenej alergii na lepok hradí zdravotná poisťovňa bezlepkové potraviny v zmysle vyššie uvedeného zoznamu kategorizovaných dietetických potravín.

Intolerancia na lepok nie je indikáciou na úhradu bezlepkových potravín z verejného zdravotného poistenia.

 Intolerancia na laktózu nie je indikáciou na úhradu uvedených produktov z verejného zdravotného poistenia. Pri dokázanej alergii na bielkovinu kravského mlieka potvrdenej imunoalergológom alebo gastroenterológom je úhrada alternatívnych prípravkov hradená z verejného zdravotného poistenia v zmysle platného zoznamu kategorizovaných dietetických potravín najdlhšie do ukončeného 12 mesiaca veku dieťaťa. Ide napríklad o gastroezofageálny reflux, pri ktorom sú v prípade potvrdenej diagnózy hradené špeciálne mliečne prípravky do 12 mesiacov veku dieťaťa.

 V rámci benefitného produktu Peňaženka zdravia MAXI majú naši poistenci možnosť čerpať bonus do výšky až 200 € ročne na doplatky za lieky a dietetické potraviny, ktoré predpísal zmluvný lekár a sú čiastočne hradené na základe verejného zdravotného poistenia pre deti do dovŕšenia 18 rokov, ich rodičov či ich zákonných zástupcov.

Pacienti s celiakou či inými alergiami a intoleranciami na potraviny majú tiež možnosť využívať viac ako 2500 zliav a výhod, ktoré sa týkajú aj vhodných potravín pre nich či vitamínov.