Soľ – akákoľvek má vždy svoj vlastný „vnútorný poriadok“, ktorý vzniká sám pri jej tvorbe. Tým, že necháme vo vode rozpustenú soľ vzniká ionizovaný roztok, ktorý pôsobením na naše telo dokáže harmonizovať a obnovovať energetické deficity. Dá sa to vysvetliť tým, že soľ nesie v sebe všetky informácie a vibračné vzorce v najčistejšej a prapôvodnej forme tak, ako by mali byť obsiahnuté aj v ľudskom organizme. Dôvod vzniku soli je v tom, že voda v tekutom stave dokázala rozpustiť v horninách prvky, dať ich do pohybu, očistiť ich, vďaka čomu interakciou vznikali pôsobením vzduchu, tepla, svetla zlúčeniny minerálov, ktoré postupne viedli aj k vzniku prvého života, v našom ponímaní, na planéte. Pôvodné soli preto obsahujú vo svojej štruktúre vzorec „prahmoty“, ktorá je na začiatku vzniku živých organizmov. Dá sa povedať, že čím je ložisko soli staršie, tak sa obsahom prvkov a minerálov viac približuje zloženiu prvých živých organizmov.

V súčasnej dobe pod pojmom „soľ“ 99% populácie rozumie kuchynskú soľ čo je v podstate skoro čistý 99,9 % Chlorid sodný NaCl. Aj takáto soľ je pre život veľmi potrebná, ale každý odborník potvrdí, že oveľa lepšia a zdravšia je už morská soľ s obsahom NaCl okolo 99% pričom 1 % sú ďalšie minerály rozpustené v morskej vode a po jej odparení sú obsiahnuté v morskej soli. Oveľa lepšie je na tom z pohľadu minerálov a ich pomeru zastúpenia „Himalájska Soľ“. Obsahuje cca. 96% NaCl pričom 4% pripadajú na viac ako 80 rôznych prvkov a zlúčenín minerálov. Vek tejto soli sa datuje na zhruba 15 miliónov rokov.
Z kuchynského pohľadu je táto soľ pre solenie energeticky aj minerálne najvhodnejšia. Veľmi vzácne je na určitých miestach zemského povrchu koncentrácia niektorých pre život dôležitých prvkov a minerálov zvýšená. Na týchto miestach sú známe aj pramene minerálnych vôd a tu sa potom odparovaním vyrábajú často jedinečné soli používané v medicíne. Z tohto hľadiska sú najvzácnejšie a zdravotne najúčinnejšie soli s obsahom prvkov a minerálov, ktoré sú vo vrchnej časti zemského povrchu, aj vďaka činnosti človeka, nedostatkové. Z prvkov, ktoré sú takto vysoko cenené ide hlavne o magnézium Mg. Magnézium z astrálneho hľadiska patrí k slnku. Posilňuje pôsobenie (vyžarovanie) živého organizmu. Veľmi bohaté na magnézium sú vody Mŕtveho mora, z ktorých sa odparením vyrába originálna soľ s obsahom až 27- 33% MgCl2. Jej nesporné medicínske účinky sú známe už viac ako 2000 rokov. Z dochovaných informácií vieme, že vody a soli tohto mora využívali už v staroveku. Je preto veľkou škodou, že vďaka človeku hlavne v posledných dvoch storočiach riekou Jordán priteká čoraz menej čistej vody a viac znečistenia, podobne je to aj s ovzduším.

Ešte bohatšia na Magnézium spolu s obsahom ďalších vzácnych prvkov a zlúčenín je „Živá soľ“ ktorej vek sa odhaduje tak ako pri „Himalájskej soli“ tiež na zhruba 15 mil. rokov a jej nálezisko je na území Ruska. Obsah MgCl2 je tu 47% a obsahuje tiež viac ako 80 prvkov a minerálov. Bola objavená relatívne nedávno pri hľadaní ropy a plynu v hĺbke viac ako 2000 m pod zemským povrchom. Jej veľkou výhodou je, že nie je znečistená pôsobením človeka a aj preto vzorec „prahmoty“ je v nej najviac čitateľný. V prírodnej forme je len v tekutom stave vo forme nasýteného roztoku nazývanom BIOMAG. Odparením vody pri vysokej teplote vznikajú kryštály – lupienky ktoré sú následne vzduchotesne balené, lebo na vzduchu by sa opäť stiahnutím vzdušnej vlhkosti po určitej dobe rozpustili a vznikol by nasýtený roztok. Z pohľadu využitia v kuchyni však ani soľ z „Mŕtveho mora“ ani „Živá soľ“ pre svoju horkosť sú nepoužiteľné aj keď neškodné ale naopak s hľadiska zloženia potrebné. V predošlom texte spomenuté „ vyžarovanie“ bio – energia živého organizmu si zaslúži širšie vysvetlenie. Už dávno sa ľudia aj vedci zamýšľali nad touto záhadou. Francúzsky fyzik Bovise celý problém vyriešil a zostrojil dokonca merací prístroj, ktorým sa dá toto bio – vyžarovanie merať. Tento prístroj je schopný zistiť energetickú hodnotu organizmov, miest na zemi, žiarení, zlúčenín, roztokov. Meraním boli zistené priemerné energetické hodnoty napríklad: Zemský povrch – 6000 bovise, ľudské telo – 9000 bovise, slnečné svetlo – 12000 bovise. Ide o priemerné hodnoty. Tieto energie sa vzájomne ovplyvňujú. Človek reaguje na svoje okolie a vzhľadom naň energiu čerpá, a zvyšuje svoj výkon, alebo naopak stráca. Odchýlky na zemskom povrchu sa nazývajú geopatogénnymi zónami. Miestam so zníženou energiou sa človek vyhýba, na miestach s vyššou stoja napríklad katedrály, pyramídy, alebo sú inak významné. U ľudí nedostatok tejto energie znamená únavu, stratu imunity, zvýšenú chorľavosť, keď je nadpriemerná tak sú pre svoje okolie zdrojom energie prípadne sú až médiom, vidia a cítia viac ako ostatní. Preto aj keď je zamračené ľudský výkon klesá a keď je slnečno stúpa. Často sa hovorí aj o tzv. „aure“. Soľný roztok a hlavne kúpeľ v ňom dokáže teda nielen dodať cez pokožku potrebné minerály ale tiež doplniť aj túto „Bio – energiu“ .

Meraním bolo zistené napríklad, že kúpeľ zo „Živej soli“ má 27000 bovise (najviac z roztokov všetkých solí) a časť tejto energie je schopný odovzdať ľudskému telu. Prijatie, ale hlavne dlhodobé udržanie energie je rozdielne. Veľmi významne sa na ňom podieľa samotný organizmus človeka jeho otvorenosť, pripravenosť – viera. Aj okolie a prostredie má veľký vplyv. Zdá sa , že za všetkým je azda najznámejšia a snáď aj najzáhadnejšia kvapalina na našej planéte – voda, ktorá je aj základom ľudského tela a všetkých živých známych organizmov. Jej stav, minerálne zloženie a kvalita má podstatný vplyv na zdravie, odolnosť, výkon a bio-vyžarovanie (bio-energiu) každého organizmu. Známe sú metódy ovplyvňovania zdravotného stavu pomocou magnetických, prípadne iných moderných náramkov, diskov, kryštálov. Všetky majú za cieľ stabilizáciu stavu organizmu cez vodu prúdiacu v našom tele. Nie sú však nikdy účinné ak nedocielime doplnenie minerálov do požadovaného stavu návratom k najstaršej známej rovnováhe vytvorenej samotnou vodou a k tomu nás najviac a najprirodzenejšie približuje kúpeľ v soľnom roztoku. Z minerálov napríklad Magnézium zabraňuje prekysleniu organizmu, urýchľuje regeneračné procesy, uvoľní stres a navodzuje vnútorný poriadok, čím zvyšuje odolnosť – imunitu.