V Taliansku začínajú v rámci preventívnej medicíny program na testovanie cukrovky 1. typu a celiakie pre všetky deti od 0 do 17 rokov. Hoci je to len v Taliansku, je to výhra pre celú komunitu; výsledky odtiaľ môžu ovplyvniť, či sa podobné programy rozšíria do iných krajín.

Senát jednomyseľne schválil 141 hlasmi za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania návrh zákona „Ustanovenia týkajúce sa definície diagnostického programu na zisťovanie cukrovky 1. typu a celiakie v detskej populácii“. Text, ktorý už schválila poslanecká snemovňa, je teraz zákonom. Návrh zákona o zisťovaní cukrovky 1. typu a celiakie v detskej populácii poveruje ministerskú vyhlášku definovaním kritérií na prijatie viacročného skríningového programu na národnej úrovni v detskej populácii na zisťovanie protilátok proti cukrovke 1. typu a celiakii. Ustanovuje sa v ňom zriadenie Národného strediska pre sledovanie diabetu 1. typu a celiakie a predpokladá sa, že ministerstvo zdravotníctva bude pravidelne realizovať informačné a osvetové kampane. Hospodárske investície na skríning boli plánované v zákone o rozpočte na rok 2023.

Prečo je dôležitá včasná diagnostika cukrovky a celiakie
Včasná diagnostika cukrovky aj celiakie je základnou formou prevencie komplikácií, a to aj veľmi závažných, ktoré môže priniesť neskorá diagnostika. Skríning sa začne v roku 2024 a plánuje sa, že bude stáť 3,85 milióna EUR v každom roku 2024 a 2025 a 2,85 milióna EUR ročne od roku 2026. Ministerstvo bude tiež podporovať pravidelné informačné kampane o význame včasnej diagnostiky v detskom veku.

Potlesk pediatrov a diabetológov
A potlesk zaznieva aj od pediatrov a diabetológov: „Ide o zákon veľkého významu, pretože včasná identifikácia jedincov s vysokým rizikom cukrovky 1. typu môže zabrániť vzniku cukrovky v závažných klinických stavoch, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu a ktoré vážne ohrozujú život dieťaťa. Táto eventualita môže v skutočnosti nastať, ak sa nevie, že subjekt je v riziku,“ hovorí Raffaella Buzzetti, zvolená prezidentka Talianskej diabetologickej spoločnosti a profesorka endokrinológie na Univerzite La Sapienza v Ríme.

Diabetes mellitus 1. typu je v skutočnosti chronické autoimunitné ochorenie závislé od zmeny imunitného systému, ktorá vedie k deštrukcii buniek pankreasu, ktoré produkujú inzulín (beta bunky), hormón regulujúci hladinu glukózy v krvi. Včasná prevencia je preto veľmi dôležitá, najmä vzhľadom na rastúci počet pacientov: „Výskyt a prevalencia cukrovky 1. typu sa zvyšuje na celom svete a tiež v Taliansku. Konkrétne podľa talianskeho registra Ridi,“ vysvetľuje Buzzetti, „sa v posledných rokoch zvýšil približne o 3 % a prevalencia vo vekovej skupine 0-18 rokov je jeden prípad na tisíc osôb. V Taliansku je diagnostikovaných približne 300 000 pacientov s diabetom 1. typu a 10 % z nich je mladších ako 18 rokov. Celiakia je tiež rastúcim ochorením. Podľa najnovších odhadov Talianskej spoločnosti pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (Sigenp) je v Taliansku postihnuté každé 60. dieťa, ale 6 z 10 zostáva nediagnostikovaných. Toto číslo patrí medzi najvyššie na svete. Odborníci preto upozorňujú, že je potrebné zvýšiť počet diagnostikovaných prípadov, aby sa predišlo dlhodobým následkom. Taliansko je teraz vďaka všetkým poslancom, ktorí sa rozhodli podporiť návrh zákona, prvou krajinou na svete, ktorá má takýto inovatívny nástroj na ochranu zdravia a v mnohých prípadoch aj života našich detí. Uviedol to Giorgio Mulè, podpredseda Poslaneckej snemovne, poslanec strany Forza Italia a prvý signatár návrhu zákona, ktorý dnes definitívne schválil Senát a ktorý obsahuje „Ustanovenia týkajúce sa definície diagnostického programu na zisťovanie cukrovky 1. typu a celiakie v detskej populácii“. „Už na budúci rok sa ukážu plody tohto zákona, ktorý medzinárodná vedecká komunita považuje za míľnik v oblasti preventívnej medicíny. Chcel by som osobitne poďakovať ministrovi zdravotníctva Oraziovi Schillacimu za citlivý prístup, s ktorým sprevádzal zákon, ktorý bol schválený len 10 mesiacov po jeho predložení, čo svedčí o vynikajúcej práci, ktorú vykonali snemovňa a senát,“ uzatvára.

https://www.repubblica.it/salute/2023/09/13/news/diabete_e_celiachia_lo_screening_pediatrico_e_legge-414332501/amp/?utm_content=264671293&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-81225128705

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=116577

https://www.quotidianosanita.it/…/allegato1694603666.pdf