Dosiahol vedecký výskum pokrok smerom k vyliečeniu alebo v medikamentóznej liečbe celiakie?

Nedávne pokroky v chápaní celiakie priniesli do vývoja liekov prudký nárast potenciálnych terapií, čo viedlo k tomu, že gastroenterológovia na celom svete si stále častejšie kladú otázku: „Sme blízko k liečbe celiakie?“

Ešte asi pred 15 rokmi sa farmaceutické spoločnosti nezaujímali o vývoj liekov na celiakiu. V tom čase vedci vedeli, že u ľudí s týmto ochorením spôsobuje konzumácia lepku (bielkoviny nachádzajúcej sa v pšenici, raži a jačmeni) poškodenie tenkého čreva. Nerozumeli však, ako a prečo má lepok tento účinok. A preto sa zdalo, že už existuje jediný spôsob, ako zvládnuť celiakiu a to dodržiavať bezlepkovú diétu.

Pre približne 1% ľudí, ktorí majú tento autoimunitný stav, je vyhýbanie sa lepku v súčasnosti jedinou metódou na zmarenie poškodenia tenkého čreva a zmiernenie rôznych príznakov ochorenia, ktoré môžu zahŕňať bolesť brucha, hnačku, zápchu, depresiu, únavu, bolesť hlavy, pľuzgierovitá kožná vyrážka a anémia (málokrvnosť) z nedostatku železa.

Keďže je čoraz jasnejšie, že dodržiavanie bezlepkovej diéty nie je pre mnohých pacientov s celiakiou ani jednoduché, ani uspokojivé, výskumníci na základe prebehnutého výskumu nedávno urobili pokroky v pochopení toho, ako toto ochorenie funguje. Dá sa povedať, že až teraz chápeme takmer krok za krokom pochody od momentu, v ktorom sa rozloží lepok, až po bod, v ktorom dochádza k zničeniu čreva. Tým sa doslova otvoril celý svet z hľadiska nových liečebných postupov.

Podľa údajov z Nadácie pre celiakiu existuje v súčasnosti až 22 potenciálnych terapií v rôznych štádiách vývoja. Tie, ktoré sa testujú, sa zameriavajú na rôzne kroky v dráhe choroby. Niektoré z nich sú enzýmy určené na zlepšenie trávenia lepku, jeho štiepenie na menšie, menej škodlivé fragmenty. Iné prístupy spôsobujú, že výstelka tenkého čreva je menej porézna (pórovitá), takže čiastočne strávený lepok sa ťažšie dostane do tela. Ďalší sa zameriavajú na imunitný systém, aby zabránili jeho poškodeniu čreva v reakcii na lepok.

Ak sa preukáže, že niektorá terapia je bezpečná a účinná, táto liečba by pravdepodobne nebola liekom na celiakiu alebo „voľným lístkom na konzumáciu lepku“, ale vysoko pravdepodobne by mohla byť nápomocná v zmiernení účinkov náhodného zjedenia malých množstiev.

Treba však uviesť aj fakt, že je pravdepodobné, že od schválenia na používanie takúto terapiu nás ešte delí niekoľko rokov, keďže schválenie lieku je naozaj veľmi zdĺhavá cesta.

Skúma sa aj liečba celiakie očkovaním, ktoré by naučila imunitný systém tolerovať lepok. Tento prístup by mohol ľuďom umožniť bezpečne konzumovať väčšie množstvá lepku.

Tento pokrok potvrdila aj štúdia publikovaná v časopise Gut vo februári 2023 ktorá zistila, že vakcína navrhnutá na vyvolanie tolerancie na lepok u jedincov s celiakiou je bezpečná a dobre tolerovaná. Vakcína s názvom Nexvax2 obsahuje tri peptidy (produkt štiepenia bielkovín, ktoré sú zložené z aminokyselín) nachádzajúce sa v lepku, ktoré spúšťajú imunitnú odpoveď u ľudí s celiakiou. Štúdie sa zúčastnilo 64 účastníkov, ktorí dostali buď vakcínu alebo placebo. Výsledky ukázali, že tí, ktorí dostali vakcínu, mali zníženú imunitnú odpoveď na lepok, čo naznačuje, že by to mohla byť sľubná možnosť liečby v budúcnosti.

Ďalším problémom vo svete celiakie je zvyšujúca sa dostupnosť bezlepkových produktov. Keďže stále viac ľudí má diagnostikovanú celiakiu alebo sa rozhodne pre bezlepkovú diétu z iných dôvodov, adekvátne sa zvýšil počet bezlepkových možností dostupných v obchodoch s potravinami a reštauráciách. Aj keď je to nepochybne pozitívny vývoj pre ľudí s celiakiou, stojí za zmienku, že nie všetky bezlepkové výrobky sú rovnaké. Niektoré môžu obsahovať aj stopové množstvá lepku a iné môžu mať vysoký obsah cukru alebo iných prísad. Pre ľudí s celiakiou je preto dôležité, aby pozorne čítali etikety a na základe toho robili správne rozhodnutia o potravinách, ktoré konzumujú.

Ďalším problémom je skutočnosť, že veľakrát môžu byť bezlepkové potraviny drahšie ako ich náprotivky obsahujúce lepok a pritom mnohí ľudia nemajú prístup k podpore výživového špecialistu, ktorý by im pomohol naplánovať vyváženú bezlepkovú diétu.

Dodržiavanie prísnej, celoživotnej bezlepkovej diéty vo svete plnom skrytých ingrediencií obsahujúcich lepok si preto vyžaduje neustálu ostražitosť a robí stravovanie vonku, cestovanie a chodenie do školy riskantné a nezriedka až vyvolávajúce úzkosť.

V prieskume zverejnenom v roku 2014 ohodnotilo 341 ľudí s celiakiou záťaž spojenú so zvládaním svojho stavu ako horšiu v porovnaní s pacientami, ktorí mali reflux kyseliny, vysoký krvný tlak, cukrovku alebo ochorenie obličiek, ktoré si vyžadovalo dialýzu. Napriek tomu, že sa ľudia s celiakiou snažia vyhýbať lepku, až 30% má stále príznaky.

V neposlednom rade sa zvýšená pozornosť venuje vplyvom celiakie na duševné zdravie. Štúdie ukázali, že ľudia s celiakiou sú vystavení vyššiemu riziku depresie, úzkosti a iných problémov duševného zdravia a že tieto problémy môžu byť zhoršené problémami s dodržiavaním bezlepkovej diéty. Niektorí ľudia sa preto môžu cítiť izolovaní alebo stigmatizovaní svojimi diétnymi obmedzeniami a môžu mať problém nájsť sociálnu podporu. Na riešenie týchto problémov niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vo svete začínajú ponúkať služby duševného zdravia špeciálne pre ľudí s celiakiou a existujú online komunity a podporné skupiny, ktoré môžu poskytnúť pocit spojenia a porozumenia.

Záverom možno povedať, že hoci v súčasnosti ešte neexistuje žiadny liek na celiakiu, existuje veľa sľubných pokrokov a dostupných zdrojov na pomoc pri zvládaní tohto stavu. Od vývoja rôznych liekov, po vývin vakcíny na toleranciu lepku cez zvyšujúcu sa dostupnosť bezlepkových produktov až po rastúce povedomie o vplyvoch choroby na duševné zdravie existuje dôvod na nádej v budúcnosť liečby a manažmentu celiakie.

doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH

Uznávaný gastroenterológ, autor mnohých odborných publikácií, vysokoškolský pedagóg, bývalý  hlavný odborník MZ SR pre gastroenterológiu. Dlhé roky pôsobil aj ako riaditeľ  najväčšej detskej nemocnice v strednej Európe. Pod jeho vedením nemocnica prešla výraznými modernizačnými zmenami, či už vo forme riadenia procesov, poskytovania najnovšej zdravotnej starostlivosti a stala sa lídrom z pomedzi štátnych nemocníc aj nastavením terapeutickej komunikácie smerom k detskému pacientovi a rodičom. Ladislav Kužela je presvedčený, že len liečiť nestačí. Veľmi je dôležitý aj prístup a komunikácia. Pacient je pre neho vždy partnerom v diskusii.

Článok nájdete aj vo vydaní časopisu – ročenke BezLepku 2023, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť vo verzii PDF, nech sa páči link https://www.bezlepku.sk/rocenky/