Obezita – jedno z najčastejších metabolických ochorení ľudstva, často prehliadané nielen pacientmi, rodičmi malých pacientov, ale aj lekármi. Je to ochorenie, ktoré sa v dnešnej dobe stáva časovanou bombou.

Čo je to vlastne obezita? Je to nadmerné zmnoženie tukového tkaniva v organizme. Osobité postavenie má nadváha a obezita u detí a mladistvých, pretože nie je len zdravotným problémom v tomto veku, ale je rizikovým faktorom pre rozvoj civilizačných ochorení v dospelosti (ochorenia kardiovaskulárneho systému, diabetes mellitus, hepatopathie, atď.). Preto obezita a nadváha v detskom veku býva závažnejšia ako obezita, ktorá vzniká v dospelosti. Jej prevalencia v tomto veku má stúpajúcu tendenciu, hlavne v dobre prosperujúcich krajinách. Prevláda sedavý druh zamestnania, zvýšený príjem nezdravej stravy, nepravidelnosť stravovania a nedostatočný pitný režim. Zabudli sme budovať u detí a mládeže lásku k pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu.

Tejto problematike sa od r. 2004 intenzívne zaoberá i naša Detská liečebňa Valentína v Bardejovských Kúpeľoch. V r. 2014 z celkového počtu liečených pacientov bolo až 24% pacientov s  hlavnou diagnózou obezita. Obezitu a nadváhu nehodnotíme len podľa parametra nadmernej hmotnosti, ale aj podľa iných objektívnych parametrov, ako sú BMI index podľa veku pacienta a % tukov, ktoré sú počas kúpeľnej liečby opakovane analyzované. Sledujeme aj iné rizikové faktory, ako napr. hodnoty krvného tlaku ako prevenciu hypertenzie, adaptáciu na záťaž, atď. Pre pokles hmotnosti na úkor prebytočného tuku uplatňujeme celý redukčný program, ktorý pozostáva v dodržiavaní redukčnej diéty, zvýšení pohybovej a svalovej aktivity, dodržiavaní pitného režimu a edukácii našich malých pacientov.

Pri diéte kladieme dôraz na správne stravovacie návyky: pravidelnosť stravy 6 x denne, pestrosť jedálnička, zvýšený príjem surového ovocia a zeleniny, obmedzenie sacharidov, výrobkov z bielej múky, ryže a iných obilnín, dostatočný pitný režim nesladeného čaju a vody počas celého dňa. No nielen diétne opatrenia sú tie dostatočné. Počas kúpeľnej liečby učíme deti sa aj viac pohybovať. Využívame na to kombináciu kineziote-rapie, fyziatrických procedúr zvyšujúcich metabolizmus organizmu a  kalorický výdaj ( napr. minerálny kúpeľ, whirpool, sauny, atď.), prechádzok a terénnych túr na čerstvom vzduchu a pravidelných večerných cvičení. No najdôležitejšou súčasťou celej našej liečby je práve interaktívna edukácia o príčinách obezity, jej následkoch, o potrebe pohybovej aktivity a diétnych opatreniach.

Našou snahou je pacientov potencovať v pokračovaní započatej liečby aj v domácom prostredí a cieľom do budúcnosti je i edukácia najdôležitejšieho článku úspešnosti tejto liečby, a to rodičov, aby si boli vedomí rizík obezity u detí, aby im boli nápomocní a podporili ich na tejto ťažkej ceste, a aby pozitívne výsledky boli zaznamenané i v domácom prostredí.

WellnessSpa

Celiakia patrí k najčastejším príčinám malabsorpcie v našej populácii. Je vyvolaná intoleranciou bielkovín v povrchových vrstvách zŕn pšenice, ovsa, raže a jačmeňa a volá sa glutén, čiže lepok. Spôsobuje poškodenie sliznice tenkého čreva a následkom poruchy vstrebávania živín nastáva i dysfunkcia iných orgánov tela. Najčastejšie sa začína koncom 1. roka života, po zavedení múčnych jedál do stravy alebo v 2. až 3. roku života. V poslednom období sa interval latencie predlžuje a začiatok ochorenia sa presúva do vyššieho veku.

Aké sú prvé príznaky ochorenia? U viac ako 50 % detí sú najčastejším prejavom  zvýšená dráždivosť, mrzutosť dieťaťa a dyspeptické ťažkosti. Niekedy môže celiakia prebiehať bez tráviacich ťažkostí pod obrazom anorexie, neprospievania, retardácie rastu, anémie rezistentnej na liečbu, atopických ekzémov, recidivujúcich respiračných infektov,  oneskoreným nástupom puberty, amenorhey, poruchy fertility, spontánnych potratov, prejavov hypovitaminóz.

Po stanovení diagnózy jedinou účinnou liečbou je nasadenie celoživotnej eliminačnej diéty, bez lepku. Súčasťou kauzálnej liečby je i liečba podporná vo forme kúpeľného pobytu. Jeho úlohou je prínos liečebný a psychosociálny.

V našej liečebni sa venujeme kúpeľnej liečbe celiakie už vyše 30 rokov. Dôraz kladieme hlavne na prípravu kvalitnej bezlepkovej diéty, ktorá je základom úspešnosti komplexnej liečby pacienta. Na jej prípravu používame bezlepkové potraviny s certifikátmi od výrobcov. Jedálny lístok je pripravený starostlivo so zastúpením všetkých živín a dodržiavaním všetkých zásad prípravy bezlepkovej stravy ( osobitné stoly a dosky na prípravu múčnych jedál, košíky na chlieb a pod.).

Dôležitou a nezastupiteľnou súčasťou kúpeľnej liečby celiakie je pitná kúra z liečivých minerálnych prameňov, ktoré majú nielen liečivý účinok na tenké črevo, ale pre svoj vysoký obsah stopových prvkov sú výborné na substitúciu ich nedostatku v organizme.

Doplnkom liečby sú ďalej: fyziatrické procedúry, ktoré zlepšujú celkový stav organizmu, prekrvenie postihnutých orgánov a následne ich lepšie zásobenie živinami, zlepšujú celkovú odolnosť organizmu ( napr. minerálny kúpeľ, parafín, atď.), pohybová aktivita na zlepšenie kondície a v neposlednom rade edukácia pacientov. Našou úlohou počas kúpeľného pobytu  je učiť deti  „žiť“ s týmto ochorením, spoznávať a spoločne riešiť starosti a problémy ich rovesníkov s podobnými ťažkosťami, rozoznávať „ celiakálne krízy“ a u starších pacientov si i vymieňať a učiť sa nové recepty na bezlepkovú stravu.

BJ_kupele_logo_960