V poslednom období neustále stúpa počet celiatikov pre ktorých je zatiaľ jedinou liečbou prísne dodržiavanie bezlepkovej diéty. Posledné sčítavanie celiatikov na Slovensku k 31.12.2019, hovorí o počte 22 735 pacientov. Jedná sa o pacientov, ktorí sú dispenzarizovaní v gastroenterologických ambulanciách. Skutočný počet pacientov s týmto ochorením je podstatne vyšší a mnohí z nich o svojej diagnóze ešte stále nevedia. Časopis – ročenka BezLepku spolu s partnermi preto realizuje OSVETÚ KAMPAŇ pod názvom NEMÁTE CELAKIU? zameranú na NEDIAGNOSTIKOVANÝCH PACIENTOV.

VŠETKÝM VÁM ŽELÁME VEĽA ZDRAVIA : )

ĎAKUJEME veľmi pekne za spoluprácu na realizácii osvety všetkým našim partnerom, klientom, externým spolupracovníkom a zvláštne poďakovanie patrí Vám pani MUDr. Božena Pekárková, vedúca pracovnej skupiny pre celiakiu Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.
Viac informácií nájdete na https://www.bezlepku.sk/osveta/