lackovaBolesť hlavy, únava, problémy s pleťou, kĺbmi, nafúknuté brucho či opuchy končatín. Tieto, ale aj mnohé ďalšie príznaky ľudskému telu naznačujú, že niečo nie je v poriadku. Na tému potravinovej intolerancie sme sa porozprávali s Dr. med. univ. Ivanou Molnár, ktorá sa zaoberá potravinovou intoleranciou profesionálne a spolupracuje so spoločnosťou SEPEA s.r.o.

Čo je to vlastne potravinová intolerancia ? Dnes
o nej môžeme počuť stále častejšie.
Ide o zvýšenú citlivosť na určité potraviny, ktoré sa v procese trávenia rozkladajú na jednotlivé časti. Ak je váš organizmus opakovane zaťažovaný nevhodnými potra-vinami, spustí obranné mechanizmy – začne tvoriť protilátky. Intolerancia je často zamieňaná s pojmom alergia, ide však o úplne odlišné imunitné reakcie. V prípade alergie je to pomerne rýchla a silná odpoveď imunitného systému tvorbou špecifických protilátok IgE. V prípade intolerancie organizmus vytvára špecifické protilátky IgG. Prejav je často oneskorený, nebýva život ohrozujúci, čo však neznamená, že nemá výrazný vplyv na zníženie kvality života. Intolerancia nie je slabšia alergia, ako sa mnohí mylne domnievajú. Mnohé chronické zdravotné problémy môže mať na svedomí práve intolerancia jednej alebo viacerých potravín.

Ako profesionál vravíte, že testovanie intolerancie potravín v mnohých prípadoch pomohlo vašim pacientom. Ako ste sa k tejto diagnostike vo svojej praxi dostali?
Som praktický lekár, čo znamená lekár prvého kontaktu. Keď príde pacient s problémom, ako lekár využijem všetky štandardné postupy ktoré sú používané. Pacient absolvuje vyšetrenia u špecializovaných lekárov. Niekedy zistíme príčinu problému, mnohokrát však nie. Praktický lekár je opäť ten, ku ktorému sa pacient vracia s tým istým problémom. Ak sú výsledky bežných vyšetrení u špecializovaného lekára negatívne, je na mne, aby som sa rozhodla ako pristupovať k problému. Stále viac pacientov trpí súborom diagnóz. Prídu s ekzémom, zároveň sa sťažujú na bolesti brucha alebo hlavy. Považujem za dôležité riešiť jeho stav komplexne a zamyslieť sa nad súvislosťami. Poslaním lekára má byť snaha uľaviť od zdravotných problémov. Je na ňom, akú cestu zvolí.

Ako človek môže zistiť či je intolerantný?
Ak sa v rámci anamnézy objaví podozrenie, je vhodné absolvovať test. Je niekoľko možností. Od jednoduchých samodiagnostických testov, ktoré si môžete zakúpiť v lekárni, až po komplexné laboratórne testy inkl. kožného testu (PRICK-Test).
Smernice odporúčajú na identifikáciu problémových potravín eliminačnú diétu. Ide o zdĺhavý spôsob zisťovania. V prípade intolerancie, ako sme už spomenuli, je reakcia organizmu často o niekoľko dní oneskorená. Touto metódou je pomerne ťažké určiť skupinu problémových potravín naraz.

Prečo práve testy s ktorými pracuje táto spoločnosť?
Sú to jedny z najpresnejších testov na svete. SEPEA používa testy výskumného ústavu výživy, čo je pre mňa zárukou kvality. Zatiaľ ma nesklamali.

Ako sa testy intolerancie robia?
Testovanie sa delí na samodiagnostické a laboratórne. Samodiagnostický test sa dá zakúpiť pacientom priamo v lekárni. Testuje sa z pár kvapiek krvi. Niekto však môže mať problém s odoberaním vzorky z prsta, preto je možné tento test vyžiadať aj u špecialistu, ktorý ho vie pacientovi urobiť a čo je dôležité, vie pacienta ďalej nasmerovať. Tento krok môže byť dôležitý, ak test u pacienta zistí intoleranciu na väčšie množstvo potravín a preto môže byť komplikovanejšie problémové zložky z  jedálneho lístka vyradiť a zároveň vedieť ako ich nahradiť. V prípade pozitivity na jednu – dve potraviny to nebýva taký problém.

Je rozdiel vo výpovednej hodnote samodiagnostic-kého testu a laboratórneho testu?
V spoľahlivosti rozhodne rozdiel nie je. Výsledok určuje stupeň zafarbenia jednotlivých políčok na testovacej podložke. Testuje reakciu na 59 základných potravín.  Laboratórne testy poskytujú informáciu vo forme číselného vyhodnotenia. Tu sa zobrazí intolerancia až na 220 potravín na 160 bodovej stupnici. Tieto testy predstavujú najpresnejší možný výsledok aký je dnes dostupný. Spoľahlivosť testov je 96 %.

Testujete aj intoleranciu laktózy?
Nie, laktóza je mliečny cukor, testuje sa obyčajne výdychovým testom. Intolerancia laktózy vzniká na inom princípe ako intolerancia mliečnych bielkovín.

Aké sú najčastejšie mylné informácie s ktorými sa vo svojej praxi stretávate?
Netestuje sa „jedlo“ testujú sa potraviny – suroviny, ktoré sa k výrobe jedla používajú. Napr. netestujeme chlieb ale samostatne pšenicu, raž, lepok …
Stane sa že pacient má potvrdenú intoleranciu laktózy a následne si dá urobiť test potravinovej intolerancie v ktorom má výsledok na mliečnu bielkovinu negatívny. Obidva testy sú správne a výsledok je relevantný. Ako som už spomenula, treba rozlišovať medzi bielkovinou a sacharidom. Aj u lekárov sa stále stretávam s názorom, že ak má pacient potvrdenú alergiu, určite má aj intole-ranciu.
Ide o mylnú informáciu. Intoleranciou sa zisťujú protilátky IgG. Pri alergii sa testujú protilátky IgE. Nemožno tieto dve skupiny zamieňať, ani jednu podraďovať druhej, ide
o rozdielne formy.

Aký je rozdiel medzi testami ktorými sa zaoberáte vy a testami ktoré si dám urobiť u alergológa?
Alergologické postupy sú zamerané hlavne na vyšetrenie alergie, nie intolerancie. Ide o inú imunitnú reakciu ktorou sa primárne zaoberajú. Testujú sa iným spôsobom. (Anamnéza, Serológia a kožný test)

Aký ďalší postup nasleduje po zistení takejto intolerancie?
Vylúčenie problémových potravín z jedálneho lístka môže spôsobiť v pomerne krátkom čase zlepšenie. Ak však zistíte, že neznášate viac potravín, je vhodné konzultovať úpravu jedálneho lístka s odborníkom. Momentálne pracujem na metóde desenzibilizácie.

Môže mi neznášanlivosť zmiznúť a opätovne sa vrátiť?
Odpoveď je individuálna. Ak napríklad zistíte že trpíte intoleranciou kvasníc, môžete byť typ, ktorý bude bojovať s týmto problémom dlhodobo. Alebo môžete po vylúčení z jedálneho lístka už po troch mesiacoch zistiť, že vaše telo si potrebovalo od kvasníc len „oddýchnuť“.

Aké potraviny spôsobujú intoleranciu?
V prvom rade nekvalitné. Nahradenie potravín kvalitnejšími po opätovnom nasadení do jedálneho lístka niekedy postačuje k tomu, aby sa nežiadúce reakcie viac nevracali.
S testovaním intolerancie potravín sa často spája výraz “ syndróm deravého čreva“. Mohli by ste nám vysvetliť o čo vlastne ide?
Je to stav, kedy sa tvoria medzi bunkami črevnej steny veľké medzery, čo spôsobuje, že sa do krvi dostávajú molekuly len čiastočne stráveného jedla. Symptómy sú rôzne: bolesti brucha, pálenie záhy, nespavosť, opuchy, úzkosť, neznášanlivosť lepku, podvýživa, svalové kŕče a bolesti, slabý výkon …

Existujú špecializované centrá pre liečbu potravinovej intolerancie alebo s jej liečbou dokáže pomôcť každý lekár?
Môže pomôcť lekár, ktorý sa zaujíma o problematiku, je ochotný študovať nové oblasti medicíny. Lekár, ktorý má záujem hľadať príčinu zdravotných problémov. Prevedenie testu nie je komplikované, používajú sa jednoduché praktické odberné sady, v ktorých je všetko potrebné.
Týmto testovaním sa zaoberajú tiež špecializované kliniky a centrá na Slovensku, v Česku, v Rakúsku. Treba sa zaujímať o to, aký výstup z testovania pacient dostane. Je veľký rozdiel medzi výsledkom, ktorý zmeria reakciu v stupnici 0 – 5 alebo 0 -160. Nepochybujem o spoľahlivosti prvého ale osobne uprednostňujem druhú variantu testu. Je pre mňa dôležité vedieť hlavne pri kľúčovej základnej potravine, aká je presne sila reaktivity. Keďže daná problematika je pomerne nová, odporúčame sa obrátiť na špecializované centrá a lekárov, ktorí sa jej venujú.

Ako by mala vyzerať vyvážená strava?
Na túto otázku asi ani nie je potrebná odpoveď. Ide o častú tému vo všetkých médiách. Ako som už uviedla, treba riešiť hlavne kvalitu potravín, ktoré sú nám ponúkané. Pre nás je dôležité, aká by mala byť strava človeka, ktorý má problém s potravinovou intoleranciou. Treba sledovať obaly potravín ktoré nakupujete. Často sa v nich vyskytujú zložky, ktoré by ste nepredpokladali, napr. ak máte problém s kukuricou, ste presvedčení, že ju nekonzumujete, treba si uvedomiť kde všade sa nachádza kukuričný sirup používaný ako lacná náhrada sladidla.

Existujú nejaké špeciálne doplnky stravy či vitamíny, ktoré by ľudia s diagnostikovanou intoleranciou mali užívať?
Po testovaní odporúčame dodržať určitý konkrétny pos-tup. V prvom rade platí , že tráviaci systém a pečeň treba detoxikovať, liečiť, obnoviť črevnú mikroflóru, atď. Veľmi dobre sa osvedčil pestrec mariánsky.
V prípade otázok je možné kontaktovať ma na telefónnom čísle +421 918 621 847

www.sepea.sk
www.sepea.cz
www.ambulatorium.com