Tento sviatok sa oslavuje od roku 2003 a má za úlohu zvýšiť povedomie o tomto celoživotnom ochorení, ktoré postihuje približne 1 % obyvateľov. Vzhľadom k tomu, že ešte veľa celiatikov o svojej diagnóze nevie, je dôležité venovať sa šíreniu informácií nielen medzi odbornou verejnosťou, ale aj tou laickou.

Pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA CELIAKIE realizuje vydavateľstvo časopisu – ročenky BezLepku už tretí rok celoslovenskú OSVETOVÚ KAMPAŇ zameranú na nediagnostikovaných celiatikov pod názvom NEMÁTE CELIAKIU?
Vďaka patrí všetkým spoločnostiam, ktoré sa na jej realizácii podieľajú ako partneri kampane. Ďakujeme spoločnostiam NOVALIM spol. s r. o., SNICO, s.r.o., Róbert Gašparík – Mäsovýroba, s. r. o., BENU Slovensko, a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a celiakia.sk.
Ďakujeme zároveň aj všetkým spoločnostiam, ktoré sa podieľajú na realizácii ročenky BezLepku 2021/2022: AUSTRALIAN BODYCARE TM, BALTAXIA s. r.o., BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s., Bayer, spol. s r.o., BENU Slovensko, a.s., Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o., BIOMIN, a.s., BONDUELLE spol. s r. o., Calbuco, s.r.o., GRIZLY.SK, celiakia.sk, dm drogerie markt, s.r.o., Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Dr. Oetker, spol. s.r.o., EWOPHARMA spol. s r.o., EXPRES MENU s.r.o., GENERICA spol. s r.o., GFS Poland, GreenFood Nutrition s.r.o., HARTMANN – RICO spol. s r.o., HYZA a.s., IKAR, a.s., IREKS ENZYMA, s.r.o., Kaufland Slovenská republika v.o.s., Kleis, spol. s r.o., KOLATCH s.r.o., LESAFFRE Slovensko, a.s., LIANA GOLIAŠ s.r.o., McCain Poland Sp z o.o., McLLOYDS s.r.o., Mlyn Trenčan spol. s r.o., MP Krásno, a.s., Krásno Slovakia, s. r. o., natural supplements s.r.o., NOVALIM spol. s r. o., PENAM SLOVAKIA, a.s, PerBiotiX s.r.o., PEX s.r.o., PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., Powerlogy, s.r.o., Red Bull Slovensko, s.r.o., Róbert Gašparík – Mäsovýroba, s. r. o., SNICO, s.r.o., TOMATA s.r.o, TRANSTRADE s.r.o., ugazdinky.sk, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

„Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin.“ – Seneca

Viac informácií nájdete na https://www.bezlepku.sk/osveta/